David Papánek

Občasný krotitel i služebník světla

aneb svět v mé fotografické tvorbě

"Každý můj student ví, že dokonalá reprodukce předlohy ještě není zárukou dobré fotky. Realistická předloha vyžaduje interpretaci, ztotožnění se, protože fotografie není jen schopnost ovládnutí techniky. Fotografie je především stav vědomí." Josef Ptáček

"Jeden snímek fotografa nedělá!" Joe Klamar

"Fotografování je metoda optického upravování." John Szarkowski

"Fotografie vytváří něco, co je odlišné od reality, něco mezi skutečností a tím, jak ji fotograf vnímá." Frederico Ciamei

"Buďte autory vlastního díla, ne pouhými ilustrátory cizích myšlenek." Simon Roberts

"Najděte si rádce, jejichž názorů si vážíte. Předkládejte jim své dílo k pravidelnému posouzení a kritice." Simon Roberts

Schůzka Klubu přátel fotografie - 06/2010

Účast v letních měsících je v Klubu přátel fotografie v Karlových Varech vždy výrazně nižší než v jiných ročních obdobích, obzvláště je-li ještě v den konání schůzky slunečný den. A tak i 8. 6. 2010, kdy se oproti předchozím dnům oteplilo, byla účast nižší, když nás bylo celkem 14, což osobně nepovažuji za nízký počet, přestože podle docházky vedené panem Petrem Pohankou chodí na schůzky v průměru 20 členů.

Také nižší účast vedla k diskuzi a polemice, kterou vyvolal Zdeněk Reischig o tom, jestli je činnost klubu motivační pro docházení na schůzky. Např. chybí domlouvání společných fotografických akcí, kterých by se mohla zúčastnit větší skupina členů klubu. Dále že na schůzky se obecně přináší málo fotografií a v podstatě je tam nosí stále titíž jedinci. Výjimkou jsou jen schůzky, kdy jsou čtvrtletní klubové soutěže. Myslím však, že malý počet donašečů fotografií není jev, který by nastal nyní. Pamatuji si, že to byla věc, která mne již na samém začátku mého dochází do klubu zarazila. I tentokrát kromě mě přinesli fotky ještě dva další jedinci. Dokonce pamatuji schůzky, kdy jsem na schůzce prezentoval fotky pouze já sám. Dalším návrhem na zatraktivnění průběhu schůzek byl návrh na provedení názorné ukázky možností editace fotografií, v které by zkušenější mohli ukázat ostatním základní úpravy fotografií, případně osvětlit možnosti editačních programů. Je to sice záležitost, kterou může každý načíst z knih, časopisů a internetu, ale je pravda, že praktickou ukázku pouhá teorie, která se na schůzkách často rozebírá, nenahradí. Toto se možná podaří, alespoň to na této schůzce bylo domluveno, na příští schůzce v červenci změnit a praktickou ukázku připravit.

Dalším bodem k diskuzi byla nemilá událost, která se stala paní Karen Vimmerové, když jí zmizel bez předchozího upozornění obsah webových stránek, jejichž obsahem bylo dění Klubu přátel fotografie a to nejen po textové stránce, ale též obrazem. Naštěstí k nevratné ztrátě dat údajně nedošlo, neb fotografie jsou i na jiném paměťovém médiu k dispozici. Jen bude zapotřebí najít jiného poskytovatele internetového prostoru a stránky obnovit.

Na závěr debaty jsme vyslechli od paní Jarmily Klimentové informaci o průběhu vernisáže výstavy klubu ve Švédském Katrineholmu. Podle všeho se výstava líbila a zaujala natolik, že několik návštěvníků pojalo chuť Karlovy Vary navštívit. Ve Švédsku vystavovali tito autoři, přičemž v závorce je uveden počet vystavených fotografií každého autora: Petr Callo (3ks), Ladislav David (3ks), MUDr. Zdeněk Jileček (2ks), Jarmila Klimentová (1ks), Ladislav Kudrna (1ks), David Papánek (5ks), Petr Pohanka (12ks), Zdeněk Reischig (5ks), Mgr. Jitka Rjašková (2ks), Josef Schott (2ks), Ing. Jaroslav Tesař (3ks), Jana Vážná (4ks), Rudolf Vážný (2ks), Ing. Karen Vimmerová (1ks), Mgr. Pavlína Bartošová (1ks).

18.01.2011 09:52:47
d.fens
Veškerý obrazový materiál na těchto stránkách nebo na stránkách, na něž je odkazováno, je chráněn autorským zákonem. Jakékoliv užití je možné pouze s písemným souhlasem autora. V případě zájmu o odkoupení práv na jakékoliv užití mých fotografií mne, prosím, kontaktujte na: pepa.svejk@seznam.cz. Upozornění: Veškeré mé fotografie jsou podepsány a označeny softwarem SignMyImage!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one